Płatności mobilne, czyli jak płacić w sklepie bez karty płatniczej

Statystyki dotyczące obrotu bezgotówkowego w Polsce wskazują jednoznacznie na to, że płatności mobilne są realną alternatywą dla gotówki. Jak wskazują badania, przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski, rośnie udział aktywnie korzystających z kart płatniczych. W trendzie wzrostowym są również inne wskaźniki opisujące relację Polaków do płatności bezgotówkowych, takie jak częstotliwość korzystania z kart, grono osób deklarujących znacznie częstsze wykorzystanie kart niż gotówki czy zależność pomiędzy poziomem wykorzystania kart do płatności względem wykorzystania kart do wypłat z bankomatów. Te dane oznaczają, że rola obrotu bezgotówkowego w naszym kraju ma szansę nabierać coraz większego znaczenia w kolejnych latach.

Płatności kartą i płatności mobilne – droga do gospodarki bez gotówki

Postawy Polaków wobec możliwości jakie dają płatności mobilne, zmieniają się w ostatnich latach jeszcze bardziej na korzyść obrotu bez gotówki. Dość istotne przyspieszenie w tym zakresie przyniosło obniżenie w naszym kraju poziomu opłaty interchange (opłata pobierana przy okazji każdej transakcji przez bank wydający kartę płatniczą). Zmiana ta dokonała się w 2015 roku i przyniosła sektorowi, jak i konsumentom, wiele dobrego. Obecnie poziom opłaty wynosi 0,2%, wobec 1,2% przed 2015 r. Od tego czasu dynamika przyrostu ilości terminali nabrała większego tempa, a Polacy chętniej decydują się dokonywać płatności kartą zamiast gotówką.

Udział płatności bezgotówkowych wzrósł w ciągu 10 lat z poziomu 2% do ponad 20%.

Polacy posiadają blisko 37 mln kart płatniczych, a w okresie pomiędzy 2016 a 2010 rokiem liczba terminali płatniczych wzrosła o ponad 100% (252 tys. urządzeń w 2010 r., 530,9 tys. w 2016 r.). Cele na przyszłość są jednak jeszcze bardziej ambitne.

Kolejną, być może przełomową, inicjatywą jest stworzenie planu masowego wzrostu ilości terminali w kraju. W drodze porozumienia pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Ministerstwem Finansów i Rozwoju oraz przedstawicielami sektora wydawców kart płatniczych ma dokonać się urzeczywistnienie założeń Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Głównym celem programu jest rozwój sieci terminali w kraju oraz stworzenie warunków, w których terminal do płatności kartą bądź płatności mobilne będą tak samo powszechnym rozwiązaniem jak transakcji gotówkowe.

Płatności mobilne w Polsce

Tempo zmian w zakresie technologii użytkowych oraz konkurencja w sektorze usług finansowych owocują nowymi rozwiązaniami ułatwiającymi życie klientów. Do podstawowych form płatności mobilnych (dokonywanych przy użyciu urządzenia mobilnego takiego jak smartfon lub tablet, nie kart płatniczych) należy terminal BLIK (do obsługi systemu o tej samej nazwie), płatności NFC czy płatności HCE.

Płatności mobilne przy użyciu systemu BLIK to nie jedyna z opcji możliwych do wykorzystania przy użyciu tej technologii. Oprócz wykonania czynności jaką jest płatność przez telefon mamy również możliwość dokonania wypłaty gotówki w bankomacie lub dokonania płatności za pośrednictwem internetu. Nie wszystkie banki w Polsce uczestniczą w systemie BLIK. Sposobem identyfikacji w ramach BLIK jest generowany kod jednokrotnego użytku, który pozostaje ważny przez 2 minuty.

Płatności NFC bazują na użyciu fal radiowych za pomocą których dokonuje się transfer danych w odległości kilku centymetrów. Aby wykorzystać swoje urządzenie mobilne do tego typu płatności należy upewnić się czy nasz smartfon lub tablet posiada antenę NFC i kartę SIM NFC. Jeśli tak, to ostatnim etapem przygotowań do korzystania z tego udogodnienia pozostaje aktywacja usługi u swojego operatora. Płatności dokonujemy poprzez zbliżenie urządzenia mobilnego do terminalu płatniczego.

Wykorzystanie płatności HCE bazuje na podobnych rozwiązaniach jak opisana wyżej płatność NFC z tą wyraźną różnicą, iż użytkownik nie potrzebuje specjalnej karty SIM w swoim urządzeniu mobilnym. Dzięki zapisowi potrzebnych danych w chmurze, karta SIM jest niepotrzebna.

    Odbierz nawet do trzech darmowych terminali: