Opłaty za terminal płatniczy – co wchodzi w ich skład?

W Polsce od lutego 2018r. firmy, które nie poosiadały terminala przez ostatni rok, mogą odebrać nawet 3 darmowe terminale, na okres 12 miesięcy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. A jak sytuacja wygląda w przedsiębiorstwach, które mają już terminale lub nie kwalifikują się do programu. Opłaty za terminal płatniczy składają się z części związanej z kosztem urządzenia, opłatami wynikającymi z dokonywanych za jego pośrednictwem transakcji oraz opłatą aktywacyjną.


Terminal płatniczy cena – jakie są możliwości?
Biorąc pod uwagę powyższe kategorie kosztów, jakie niesie ze sobą terminal do kart płatniczych, skupimy się na części związanej z opłatą za urządzenie. W przeważającej liczbie przypadków terminal płatniczy bez abonamentu jest rzadkim rozwiązaniem. Oferty dotyczące terminali stacjonarnych przewidują opłatę miesięczną za udostępnienie sprzętu, która wynosi kilkadziesiąt złotych za urządzenie. Terminal płatniczy bez abonamentu możemy kupić, jeśli jesteśmy zainteresowani posiadaniem mobilnego terminala płatniczego (mPOS) – jednak tutaj stawki prowizji za transakcję są zdecydowanie wyższe niż w przypadku tradycyjnych terminali POS i zamykają się w przedziale 1-2%. W przypadku terminali stacjonarnych stawka ta wynosi 0,5-0,6%.

Terminal płatniczy koszty prowizji za transakcję
Wspomniana prowizja za płatność często określana jest skrótem MSC (Merchant Service Charge). Jest to wyrażona procentowo stawka, która jest pobierana od każdej płatności bezgotówkowej. W skład MSC wchodzi opłata interchange, opłata systemowa oraz marża agenta rozliczeniowego (dostawcy rozwiązania jakim jest terminal do kart płatniczych).
Opłata interchange jest to należność pobierana przez bank, który wydał kartę biorącą udział w danej płatności. Bank emitujący kartę płatniczą pobiera tę opłatę od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy jej użyciu. Po zmianie stawek opłaty interchange, które weszły w życie w styczniu 2015 r., stawki kształtują się na poziomie 0,2% dla kart debetowych i 0,3% dla kredytowych. Niezależnie od tego czy wybierzemy rozwiązanie z comiesięczną płatnością czy terminal płatniczy bez abonamentu, drugim składnikiem prowizji za płatność jest opłata systemowa. Stanowi ona przychód organizacji kartowych takich jak VISA czy MasterCard.
Ostatnim składnikiem jest marża agenta rozliczeniowego, która ustalana jest indywidualnie w ramach negocjacji między dostawcą terminala a przedsiębiorcą. Po nowelizacji ustawy o usługach płatniczych ze stycznia 2015 r. agenci rozliczeniowi są zobligowani do przedstawienia swoim klientom (akceptantom) struktury ceny. Transparentność w tym obrębie powinna poprawić sytuację negocjacyjną przedsiębiorców korzystających z terminali.

Terminal do kart płatniczych – nacisk na rozwój
Warto nadmienić, iż spadek stawki interchange na gruncie krajowym jest konsekwencją rozwiązań legislacyjnych wprowadzonych na szczeblu unijnym. W świetle propagowanych również w Polsce rozwiązań, mających na celu rozwój płatności bezgotówkowych, widoczna jest duża determinacja do wzrostu udziału transakcji bez udziału gotówki. Co prawda istnieje jeszcze wiele firm, które nie wprowadziły terminali płatniczych, jednak poważna inicjatywa w postaci rządowego programu, na potrzeby którego powstała fundacja „Polska Bezgotówkowa”, wskazuje na siłę trendu rozwoju branży płatności bezgotówkowych dostrzegalnego już w poprzednich latach.

    Odbierz nawet do trzech darmowych terminali: